Επιλογή Σελίδας

Su-doku Box: Τι είναι

Τo «Su-doku Box» είναι ένα ‘Συνδρομητικό Κουτί’ για τους λάτρες των παζλ su-doku. Περιλαμβάνει 8 τόμους περιοδικών su-doku, οι οποίοι περιέχουν περισσότερα από 3.000 su-doku puzzles, καθώς και έναν στιλό του λύτη!

Πως λειτουργεί